NƠI CHỨA ĐẦY NHỮNG BỨC TƯỢNG KHỔNG LỒ

Đi thăm công xưởng Blaine Kern’s Mardi Gras World), nơi làm việc của những người hoạ sĩ chuyên “sáng chế” ra những chiếc xe hoa (the floats), những bức tượng khổng lồ cho lễ hội Mardi Gras lừng danh thế giới của thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana (vào khoảng tháng 3 hàng năm 🙂

don-ho

(Blaine Kern’s Mardi Gras World, New Orleans (LA)
Dec 2016)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *